Fiske

Från lugna tjärnar till brusande fors.

Orsa Finnmark är i huvudsak uppdelat på tre fiskevårdsområden (FVO).

Finnmarkens FVO

Detta område ligger norr om Noppikoski. Här finns allt från röding, öring, sik och gädda. Voxna älv som till viss del rinner igenom området har ett givande strömfiske. I området ligger byar som Fågelsjö och Tandsjöborg (se ”Finnmarkskartan”)

Loos-Hamra FVO

Detta område ligger nordost om Noppikoski. Byn Hamra är en av centralpunkterna. Voxnan, med ett givande strömfiske på bl.a harr rinner till stor del igenom detta område.

Orsa Besparingsskogs FVO

Noppikoski ligger alldeles i centrum av området, varför det är en alldeles utmärkt utgångspunkt för vidare utfärder i detta FVO. Här finns allt från röding och harr till abborre, storsik och gädda. I Noppikoski finns även en fiskodling där fisk från området odlas för senare utplantering. Orsa Besparingsskogs FVO har, liksom de övriga FVO, satsat stora medel på många olika åtgärder för att bl.a få en egen reproducerande stam av öring.

Fiskekortspriser på Orsa Besparingsskogs fiskevatten:

Fiskekortspriser

  • Dygn 80 kr
  • Vecka 250 kr
  • År 400 kr
  • Barn under 15 år fiskar gratis i målsmans sällskap.

Här köper du fiskekort:

Dagkort, veckokort, årskort: Online via I-fiske. Fiskekort säljs även på Orsa Outdoor, Turistbyrån i Orsa, Cirkel K och Orsa Fiskecenter.

Årskort ortsbor: Online via I-fiske. Fiskekort säljs även på Besparingsskogens kontor i Orsa och Orsa Outdoor.

Du kan även betala ditt fiskekort direkt via postgiro, Orsa Besparingsskogs fvof: 645 20 44 – 8. Efter inbetalning gäller utskrivet kvitto som kort tillsammans med Fiskeregler 2018.

Årskort delägare: Orsa Outdoor

PUT-AND-TAKE
Ni som gillar put-and-take fiske har en jättefin plats vid Oravalampi (Ekorrtjärn) ca 5 km öster om Noppikoski. (vägen mot Tackåsen)
Vid Oravalampi finns även en fin grillplats och slogbod (vindskydd) med sittbänkar inuti.

  • Kortpris: 80 kr (gäller 24 timmar och max tre fiskar)

KARTA
Klicka på länken för att ta del av Orsa jordägarvägar Fiskekarta

Övrigt:
På Värdshuset, Trollet i Noppikoski kan ni även handla lättare fiskeutrustning.
Kontakta oss för mer information
Noppikoski 0250-83 000

Comments are closed.